Arjessa mukana - Nina

VALTUUSTOALOITE 8.9.2020 Porvoo

 

Maksuton pysäköinti kokeilu

Porvoon kaupunki kannustaa rohkeisiin kokeiluihin. Ehdotamme, että  maksutonta pysäköintiä kokeillaan vuoden ajan jollain seuraavista tavoista. Kannustamme tutkimaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja, jotka voivat poiketa myös esitetyistä. Aloitteemme tavoitteena on erityisesti lyhytaikaiseen maksuttoman asioinnin mahdollistaminen torin ja Lundinkadun alueella sekä siihen kannustaminen.

 

a.) Perjantaista - lauantaihin ensimmäiset kaksi tuntia ilmaiseksi koko keskusta-alueella  

b.) Joka päivä ensimmäiset kaksi tuntia ilmaiseksi rajatulla alueella torin ympärillä, Lundinkadulla Nimbuksen kohdalla, Piispankadulla torin ja Mannerheiminkadun välillä ja Rauhankadulla torin ja Mannerheiminkadun välillä.

 

Aloitteen tarkoituksena on rohkaista ihmisiä liikkeelle ja saada kaupankäynti piristymään keskusta-alueella. Korona-aika on entisestään vähentänyt Porvoon keskustassa asiointia.  Aloitteemme lisää keskustan elinvoimaa ja tukee yrittäjyyttä.

 

Nina Uski, KOK 

Outi Lankia, KESK

Patrik Björkman, RKP

Jarmo Grönman, KOK

Nea Hjelt, KOK

Janne Ranta, KOK

Tuomas Kanervala, KESK 

Anne Korhonen, KESK

Juha Kittilä, KOK

Jere Riikonen, KD

Markku Välimäki, KOK

 

 

VALTUUSTOALOITE 26.6.2020

Merellinen yleinen uimaranta Porvoon läntiselle puolelle

Esitän, että Porvoon kaupunki selvittää välittömästi läntisen Porvoon puolelle yleiselle uimarannalle paikkaa, valvonta ja ylläpito kaupungin vastuulla.
Porvoo on upea merenrantakaupunki kauniilla jokirannalla, tällä hetkellä lähin meriuimaranta on lähes 20 km päässä Porvoon keskustasta (Sondby).
On tärkeää, että Porvoon läntinen osa saa oman yleisen merellisen uimarannan (esim Haikkoon tai Tolkkisten alueelle).

Nina Uski, Kokoomus
Jere Riikonen, KD
Markku Välimäki, Kokoomus
Tom Blomqvist, Kokoomus

VALTUUSTOALOITE 19.9.2018

LUKITTAVAT KAAPIT YLÄKOULUIHIN JA LUKIOIHIN

 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Nuorilla pitää olla mahdollisuus säilyttää oma omaisuus turvassa 

yläkoulussa ja lukiossa. 

 

Olen kuullut monelta nuorelta ja vanhemmalta ikävästä ongelmasta niin 

yläkoulussa kuin lukiossa, nimittäin on hyvinkin yleistä että koulutiloissa 

näpistetään ja varastetaan toisen omaisuutta. Vaatteet, puhelimet, rahat, kengät yms eivät ole turvassa koulupäivän aikana. 

 

Lukioissa pakollisen ja hyvin arvokkkaan kannettavan tietokoneen säilytys 

turvallisessa paikassa esimerkiksi liikuntatuntien aikana on myös 

ongelmallista ilman lukittavaa henkilökohtaista kaappia. 

Liikuntatuntien aikana häviää myös puhelimia, kouluruokailun aikana 

kenkiä. Arvotavaroiden säilytys lukitsemattomassa tilassa voi olla mahdollisessa varkaustapauksessa myös syy vakuutuskorvaushakemuksen 

kielteiseen päätökseen. 

 

Kaikilla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja jokaisella pitää olla 

varmuus siitä että omat tavarat ovat turvassa koulupäivän ajan. 

 

Tämän varastelun takia yläkouluihin ja lukioihin missä ei ole vielä lukittavia 

kaappeja, on ensitilassa hankittava jokaiselle omat lukittavat kaapit. 

Lisäksi liikuntatiloihin on myös saatava lukittavia lokeroita/kaappeja.

 

Nina Uski, KOK 

 

Tom Blomqvist, KOK, Jarmo Grönman, KOK

Juha Kittilä, KOK, Janne Ranta, KOK

Markku Välimäki, KOK, Jere Riikonen, KD, Nea Hjelt, KOK

​​

VALTUUSTOALOITE Porvoo 2.8.2017

 

Porvoon koulujen turvallisuusohjelmat tarkistettava ja päivitettävä ajantasalle

Vaatimus: Porvoon peruskoulujen turvallisuussuunnitelmat on tarkistettava ja niissä havaittavat puutteet korjattava välittömästi tarvittavin laite- ja korjaushankinnoin

Porvoon koulujen kuulutus- ja hälytysjärjestelmissä on viimeaikaisen lehtikirjoittelun mukaan puutteita, ja ne on korjattava kuntoon viipymättä. Kaupungin kiinteistöjen turvallisuusohjelmien ja –ohjeiden mukaisesti rakennukset pitää olla varustettu toimivilla kuulutus- ja hälytysjärjestelmillä, ja niiden kunto ja toimivuus on säännöllisesti ja systemaattisesti tarkistettava ja vastuutettava organisaatiossa selkeästi. 

”Turvallisuus kuuluu jokaiselle. Se on jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen perusoikeus. Aikuiset ovat vastuussa siitä, että jokaisella lapsella, oppilaalla ja opiskelijalla on opiskeluympäristö, jossa on mahdollista kasvaa, kehittyä ja opiskella turvallisesti.”

Näin alkaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas. Turvallisuusopas on kattava tietopaketti, mitä koulujen turvallisuusohjelma tulee pitää sisällä. Koulurakennus on sekä opettajan työpaikka että oppilaiden opiskeluympäristö arkipäivisin ja lisäksi se voi toimia liikunta- ja vapaa-ajantilana koulun ulkopuolisille henkilöille. Ei ole varmastikaan toivottavaa, että kenenkään turvallisuus vaarantuu laiminlyöntien ja puuttuvien laitteiden vuoksi.

Sisäministeriö suosittelee koulurakennusten varustamista palovaroitinjärjestemillä. Se on pieni investointi verrattuna mahdolliseen tulipaloon tai muuhun ikävään tapahtumaan.  Lähde: http://www.oph.fi/opetustoimen_turvallisuusopas/turvallisuuden_osa-alueita/rakenteellinen_turvallisuus/tyoryhman_suosituksia

”Onnettomuustutkintakeskus suosittaa ympäristöministeriötä huolehtimaan siitä, että uusiin koulurakennuksiin joitain perusteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta asennetaan automaattinen paloilmoitinjärjestelmä sekä kuulutuslaitteisto. Vanhojen koulujen rakennusmääräyksiin ei haluta asettaa uusia velvoitteita. Opetusalan on omasta aloitteestaan huolehdittava näiden rakennusten turvallisuuden kehittämisestä. Apua voivat antaa pelastustoimi ja poliisi.

Toisen uuden suosituksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen tulee ohjeistuksella huolehtia siitä, että kunnat ja muut oppilaitoksia hallinnoivat tahot arvioivat asianmukaisen paloilmoitinjärjestelmän ja kuulutuslaitteiston tarpeen ja toimivuuden.”

Lähde: http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/muutonnettomuudet/tutkintaselostuksetvuosittain/2014/y2014-01koulupalokouvolassa11.2.2014.html

Porvoo investoi merkittävästi kouluihin minkä vuoksi on tärkeää suojata kaupungin omaisuus sille kuuluvalla tavalla. Ennakointi turvallisuusasioissa näkyy myös alentuvina vakuutusmaksuina. Vahingon tapahtuessa vaikka vakuutus kattaisi aineelliset kustannukset, aiheuttaa se ylimääräisiä kustannuksia väistötilojen hankinnasta ja koulujen henkilöstön arjen järjestämistä väliaikaisin ratkaisuin. Automaattinen paloilmoitinlaite antaa hälytyksen yleensä niin aikaisin, etteivät vahingot kasva suuriksi ja koulukäynti ei näin pääse merkittävästi häiriintymään. Turvataan oppilaiden ja opettajien työ koulurakennuksissa asianmukaisin järjestelmin. Kaikilla on oikeus turvalliseen työympäristöön.

 

Nina Uski, KOK

Nea Hjelt, KOK, Markku Välimäki, KOK, Janne Ranta, KOK, Jarmo Grönman, KOK

Juha Kittilä, KOK, Tom Blomqvist, KOK

Valtuustoaloite  16.6.2017

Urheilutilojen tason parantaminen ja ylläpidon kehittäminen

Porvoon Kokoomuksen valtuustoryhmä vaatii urheilutilojen ja kunnossapidon tason parantamista merkittävästi. Aloitteen tarkoitus on, että liikuntatiloille tehdään kuntotarkastus systemaattisesti, ja sen jälkeen lyhyen ja pitkän tähtäimen toteutussuunnitelma mitä korjataan sekä mihin ja milloin tarvitaan rakentaa uutta. Tavoitteena on, että meillä on säännölliset huoltovälit, kuntotarkastukset ja kunnossapito-ohjeet nykyisille liikuntatiloille. Lisäksi on tehtävä suunnitelma tulevista uudiskohteista, joihin voidaan myös ajatella sponsoriyhteistyötä yritysten kanssa ja saada siten jatkossa esim. kansallisia kisoja, jotka tuovat näkyvyyttä Porvooseen. 

Porvoossa harrastetaan paljon liikuntaa, ja meillä on innostuneita ja hyviä valmentajia eri-ikäisten harrastuksiin mutta nykyiset liikuntatilat ja -kiinteistöt eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia, ja tilojen kunnossapito on hankalaa niiden huonon kunnon vuoksi. 

Nuorisohalli on esimerkki siitä miten onnettoman hitaasti korjaustoimenpiteet ja päätökset etenevät. Nuorisojäähallin kunnostus olisi pitänyt aloittaa jo vuosi takaperin, pitkien odotteluiden jälkeen tuskallinen jäävuorotilanne niin jääkiekkoilijoille kuin taitoluistelijoille. 

Kaupungin pitäisi tukea aktiivisemmin myös yksityisiä projekteja, joissa esimerkiksi seura- ja vanhempien aktiivisuuden ansiosta saadaan upeita projekteja käyntiin pää- osin yksityisen rahoituksen turvin. Näin saadaan kaupunkiin arvokasta infrastruktuuria, joka tukee nuorison ja miksei vanhempienkin harrastusmahdollisuuksia. Kaupunki voisi tukea projekteja esimerkiksi kaavoituksen tai edullisempien vuokrien muodossa. Vastineeksi kaupunki hyötyy liikunnan tuomista terveysvaikutuksista ja alentuvista terveydenhuoltokuluista kuntalaisille. Hyvä esimerkki tällaisesta yhteistoiminnasta on Kokonniemeen rakennettava uusi palloiluhalli, joka onneksi menee vihdoin vauhdikkaasti eteenpäin useiden mielenkiintoisten vaiheiden jälkeen. 

Turvataan liikuntatilojen jatkuva kunnossapito, jotta arvokkaat urheilutilat pysyvät hyvässä kunnossa!

 

Kaupunginvaltuutetut (KOK)

Nina Uski

Markku Välimäki

 

Porvoon Kokoomus hallitus

Silja Metsola

VALTUUSTOALOITE 31.3.2017

 

Edellytämme, että mahdolliset toteutuneet/toteutettavat liikuntatilojen vuokrien korotukset korvamerkitään urheilutilojen korjaustarpeisiin. 

Liikuntapalveluiden tilojen kunnostukset aloitetaan pikimmiten ja määrätietoisesti, 

ja että niiden toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. 

 

Nina Uski

KOK

 

Silja Metsola

KOK

 

Markku Välimäki

KOK

 

Pekka Malin

KOK

 

Raija Tölkkö

KOK

 

 

Aloitetta tukee myös kaksi varavaltuutettua Reijo Mokka ja Juha Kittilä.

 

Sivistyslautakunta on monien haasteiden edessä, jotka johtuvat mm koulujen sisäilmaongelmista. Lisäksi monia liikunnan harrastajia kiusaa Porvoon liikuntatilojen huono kunto. Täällä on hyvät mahdollisuudet harrastaa vaikka mitä liikuntaa, mutta kiinteistöjen kunto laahaa onnettomassa alkuperäisessä viime vuosisadan kunnossa. 

Juniorijäähalli on romahtamisvaarassa, iso jäähalli nuhjuinen, kulahtanut ja kaipaa kipeästi vähintään kunnollista pintaremonttia. Aurorahallia voidaan pitää vielä auki virkamiesten mukaan, mutta kuinka kauan? Kokonhalli ja Suistohalli ovat vähintään surkeassa epäsiistissä kunnossa. 

Kaupungin vuokratontilla oleva yksityisen pitämä tennishalli ei ole tästä joukosta poikkeus.  Joukon jatkoksi ilmoitettiin nuorten aktiivisessa käytössä oleva leirikeskus Övik.

Tarvitsemme kohdennettuja määrärahoja, jotta pystymme laadukkaaseen kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjaukseen. Oheisen aloitteen tarkoitus on määrätietoinen

kunnostus ja seuranta urheilutilojen suhteen.

 

Nina Uski ja Silja Metsola

KOK

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

© 2019 Nina Uski, Mainostoimisto Pisara Oy, Porvoo